WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA RODZIN

Diecezji Elbląskiej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Marsze dla Życia i Rodziny
Marsze dla Życia i Rodziny
Email Drukuj PDF

Zdjęcia z Marszu dla Życia i Rodziny, oraz festynu który odbył się w maju 2016r.

 
Email Drukuj PDF

Informacja Wydziału Duszpasterstwa Rodzin DE

15 maja 2016r. w 140 miastach w Polsce, tysiące uczestników weźmie udział w Marszu dla Życia i rodziny. Tegoroczne hasło: „Każde życie jest bezcenne” podkreśla szczególną wartość każdej osoby. W naszym mieście Elblągu także odbędzie się Marsz. Rozpoczęcie o godz. 14.30 na Placu Jagiellończyka, skąd uczestnicy przemaszerują na plac przed katedrą.

Tu odbędzie się rodzinny festyn na którym będzie pokaz udzielania pierwszej pomocy, przygotowany przez ratowników z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, wóz strażacki, dmuchana zjeżdżalnia dla dzieci, a na scenie występy przedszkolaków, uczniów elbląskich szkół, gry i zabawy oraz będzie możliwość posmakowania wojskowej grochówki.

Zapraszamy wszystkie rodziny, dzieci, młodzież, dziadków i babcie na wspólne rodzinne świętowanie w miłej atmosferze na Plac Katedralny.

 

ks. dr Mariusz Ostaszewski

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin DE

Poprawiony: wtorek, 03 maja 2016 19:03
 
Email Drukuj PDF

Zdjęcia z Marszu dla Życia i Rodziny, który odbył się w Elblągu w dniu 26.05.2013r.

 
Email Drukuj PDF

 


Czym są marsze?

Marsze dla Życia i Rodziny organizowane są przez grupę osób, wspólnot, organizacji, które łączy przekonanie, że szacunek dla życia i rodziny stanowi fundament życia społecznego.  Marsze są przede wszystkim świętem rodzin, stanowią okazję do tego, by publicznie manifestować radość z posiadania rodziny, by spotkać osoby, z którymi dzielimy te same wartości i zarażać innych swoim szczęściem.   Uczestnikami Marszów są przede wszystkim młode rodziny z dziećmi, ale gromadzą one również różnego rodzaju ruchy i stowarzyszenia, młodzież oraz osoby starsze. Imprezę wyróżnia jej afirmatywny charakter. Uczestniczący w niej gromadzą się nie po to, by manifestować swój sprzeciw wobec antywartości, lecz przede wszystkim po to, by publicznie opowiedzieć się za wyznawanymi przez siebie wartościami. W każdym, w zależności od miasta, uczestniczy od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy osób. Marsze co roku cieszą się sporym zainteresowaniem medialnym.

Dlaczego dla życia i rodziny?

Życie ludzkie jest podstawowym prawem człowieka, jest gwarantem podstawowych wartości społecznych: godności człowieka, wolności człowieka, sprawiedliwości, solidarności. "Poszczególni ludzie powinni uważać swojego bliźniego bez żadnego wyjątku za «drugiego samego siebie», zwracając przede wszystkim uwagę na zachowanie jego życia i środki do godnego jego prowadzenia" (KDK 27.) Z życiem człowieka wiąże się nie tylko szacunek dla jego wewnętrznej godności, ale również szacunek dla jego pracy i uwolnienie przestrzeni gospodarczej dla jego działalności, tak by mógł swobodnie gospodarować posiadanymi talentami. Marsz dla Życia i Rodziny jest okazją do wyrażenia postawy poparcia dla zagwarantowania poszanowania podstawowych praw człowieka. Jest apelem do gwaranta tych praw, czyli osób sprawujących władzę, o tworzenie przyjaznej – kulturowej, społecznej i ekonomicznej – przestrzeni dla rozwoju rodziny, wychowania kolejnych pokoleń.

Żyjący człowiek może podejmować różne aktywności, realizować pragnienia, podejmować wyzwania, wypełniać zadania. Jako osoba nie żyje jednak zawieszony w próżni. Całego świata wartości doświadcza poprzez interakcje z drugą osobą, a zwykle grupą osób, którą możemy określić mianem społeczeństwa. Jeżeli zaś wartości są obecne w społeczeństwie, to są również w sposób szczególny obecne w rodzinie – podstawowym budulcu tego społeczeństwa. Wszystkie społeczeństwa możemy określić mianem rodziny ludzkiej i jako jej członkowie mamy prawo upominać się o poszanowanie praw innych ludzi, którzy nie mają możliwości sami się o nie dopominać, szczególnie o prawo dzieci poczętych do narodzin. Uczestnictwo w Marszu stwarza możliwość bycia głosem tych najmniejszych, ale także jest czasem świętowania, manifestowania, afirmowania, radości z tego, że żyjemy. Jest czasem wspomnienia o tych, od których życie otrzymaliśmy i okazania im wdzięczności.

Rodzina jest doskonałą instytucją dla realizacji, zarówno indywidualnej jak i wspólnotowej małżonków. Jest doskonałym i właściwym miejscem okazywania ich miłości i jedności.  Jest miejscem przyjścia na świat, stanowiącym dla dziecka najlepsze środowisko, w którym otoczone indywidualną opieką ma możliwość zaspakajania swoich potrzeb, dzięki czemu może się prawidłowo rozwijać. Rodzina jest miejscem wychowania, wzrostu i rozwoju, realizacji osobistej i zawodowej, starzenia się  i umierania. Rodzina jest instytucją nie do zastąpienia przez jakąkolwiek inną formę organizacji życia społecznego. Fakt posiadania rodziny daje człowiekowi szczęście i zadowolenie z życia. Dla 92% Polaków życie rodzinne jest największą wartością i miernikiem spełnienia oczekiwań życiowych. Marsz dla Życia i Rodziny jest okazją dla tych osób do podzielenia się tą radością, do wyrażenia swojego szczęścia przez uczestnictwo z całą rodziną w radosnej paradzie, czy poprzez udział w imprezach towarzyszących oraz w pikniku rodzinnym kończącym Marsz.

W rodzinie nawiązujemy i budujemy relacje, uczymy się ich. Tu rodzi się kultura życia rodzinnego, przekazywana jest tradycja, uczymy się wrażliwości na drugiego człowieka ale także na sztukę, muzykę i piękno.

Czym jest ruch marszowy?

Marsze w obronie życia odbywają się w Polsce od wielu lat. Zwykle przybierały one formę protestu wobec podejmowanych przez lewicę prób legalizowania możliwości zabijania dzieci nienarodzonych. Pierwszy Marsz proponujący nową formułę, odchodzącą od defensywnej postawy, a przechodzącą do promocji wartości odbył się w Warszawie w 2006 roku.  Z każdym rokiem na mapie Polski przybywa miast organizujących Marsze dla Życia i Rodziny. Rok 2011 był czasem budzenia sumień Polaków. Swoje poparcie dla życia wyraziło wówczas ponad 600 000 osób podpisując się pod społecznym projektem ustawy chroniącej życie dzieci nienarodzonych, a ulicami polskich miast przemaszerowało tysiące ludzi. Zjawisko to możemy określić jako Ruch Marszowy w obronie życia. Choć projekt ustawy nie został przyjęty przez Sejm to poruszenie społeczne wywołane podczas zbierania podpisów zaowocowało zwiększeniem dynamiki w podejmowanych inicjatywach dla życia i rodziny. Jej wyrazem jest stale zwiększająca się liczba miast organizujących Marsze: zaczynając od 16   w październiku 2011 r. , przez 35 w kwietniu 2012 r., 50 w czerwcu 2012 r., 70 w listopadzie 2012 r. aż do 94 w marcu 2013 roku.

We wrześniu 2012 roku, na spotkaniu Organizatorów Marszów dla Życia i Rodziny, które miało miejsce podczas Krajowej Pielgrzymki Duszpasterstwa Rodzin na Jasnej Górze, została przyjęta „Deklaracja na rzecz Życia i Rodziny”:

Polska potrzebuje zmiany! Zmiany, która sprawi, że nasze i przyszłe pokolenia będą wzrastały w otoczeniu umożliwiającym nieskrępowany rozwój, poczucie wartości i korzystanie z owoców swojej pracy. Uważamy, że podstawy nowego ładu powinny opierać się na szacunku do życia ludzkiego oraz uznaniu rodziny za centralną instytucję porządku społecznego.

Uznajemy również, że istnieje potrzeba konsekwentnej i wytężonej pracy na rzecz promocji tych wartości. Znaczenie silnej rodziny dla kształtowania zdrowego ładu kulturowego, społecznego i ekonomicznego musi być dostrzeżone i dowartościowane.

Dlatego wyrażamy chęć współpracy w realizacji projektów mających na celu takie kształtowanie porządku społeczno-prawnego, które zagwarantuje pełną ochronę życia ludzkiego i szacunek dla rodziny.

Skuteczność narzędzia jakim są Marsze dla Życia i Rodziny zależna jest od skali wydarzenia, ilości zaangażowanych miast i od liczby uczestników. Zbudowanie szerokiego poparcia dla idei Marszu jest możliwe dzięki otwartej formule współpracy, szanującej autonomię poszczególnych ośrodków oraz afirmatywna metoda promocji wartości życia i rodziny. Marszów nie należy postrzegać jako wydarzenia jednodniowego. Na długo przed wyznaczoną datą mobilizują i konsolidują one liczne środowiska, które podejmują się ich organizacji. Wszyscy zaangażowani mają okazję uczestniczyć w organizowanych przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny ogólnopolskich spotkaniach i szkoleniach dla Organizatorów Marszów. To bardzo dobra płaszczyzna do wymiany doświadczeń i nawiązywania relacji między środowiskami z różnych części kraju. Powstaje w ten sposób dynamicznie rozwijająca się, ogólnopolska struktura, która ma potencjał skutecznego oddziaływania nie tylko na płaszczyźnie lokalnej, lecz również na skalę ogólnopolską.

Marsze dla Życia i Rodziny 2013 – „Kierunek: Rodzina”

W tym roku Marsze w większości Polskich miast, odbędą się w Dzień Matki, w niedzielę 26 maja. Pójdziemy pod hasłami promującymi działania na rzecz poprawy sytuacji demograficznej w Polsce. Będziemy zachęcać polskie rodziny do decydowania się na liczne potomstwo. Formułowane będą też postulaty wprowadzania rozwiązań prawnych ułatwiających rodzinom podjęcie takich decyzji. Na dzisiaj swój udział w marszach, zadeklarowało blisko 100 ośrodków, a liczba ta rośnie z każdym tygodniem. W kolejnych miastach ludzie dobrej woli łączą siły, by także w swojej miejscowości zorganizować marsz.

Kontekst dla Marszów w 2013 roku stanowi bardzo zła sytuacja demograficzna kraju. Późno zawierane małżeństwa, wysoka liczba rozwodów, egoistyczno-konsumpcyjne nastawienie do życia, powszechna akceptacja antykoncepcji sprawiają, że obecnie coraz mniejsza jest otwartość na przyjęcie nowego potomstwa. Obecnie pod względem dzietności Polska znajduje się na 211 miejscu wśród 222 państw, w których taka statystyka jest prowadzona. Sytuacja wygląda jeszcze gorzej, gdy spojrzymy na prognozy, wskazujące, iż za 40 lat będzie nas 32 zamiast 38 i pół miliona. Liczba dzieci w Polsce systematycznie maleje. W 1982 r. urodziło się ich ponad 700 tys. W 2003 r. już niewiele ponad 350 tys. I chociaż w ostatnich latach notujemy nieznaczny wzrost liczby urodzeń jest to chwilowa poprawa. Efekt ten bierze się stąd, że obecnie w wieku rozrodczym znajdują się roczniki z wyżu demograficznego z początku lat 80. XX w. Dane GUS z 2011r. wskazują, że kolejne lata przyniosą nam spadek liczby urodzeń oraz spadek przyrostu naturalnego. Wynika z nich, iż rok temu zarejestrowano o ponad 22 tys. mniej urodzeń żywych niż rok wcześniej.

 

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny,  ul. Wilcza 8 lok. 19, 00-532 Warszawa
tel./fax +48 22 401 06 24, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.centrumzyciairodziny.org

Poprawiony: czwartek, 23 czerwca 2016 12:32
 Ogląda nas:

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Statystyka

Użytkowników : 12
Artykułów : 120
Zakładki : 28
Odsłon : 27759

Facebook

Reklama

Polecane strony rodzinne
Polecane strony małżeńskie
Reklama
Polecamy:"Marsze dla życia i rodziny"
Reklama